تبلیغات
تارنمای مصباح الدجی - مطالب ابر خلفای معاصر(امام حسن عسگری(ع)

« بخشهای اصلی ویژه نامه ولادت امام حسن عسگری علیه السلام» قسمت دوم

موضوعات روز

« بخشهای اصلی ویژه نامه ولادت امام حسن عسگری علیه السلام»«قسمت دوم»

خلفاى معاصر حضرت

امام عسكرى - علیه السلام - در مدت كوتاه امامت خویش با سه نفر از خلفاى عباسى كه هر یك از دیگرى ستمگرتر بودند، معاصر بود، این سه تن عبارتند از:ادامه مطلب