تبلیغات
تارنمای مصباح الدجی - مطالب دفاع از حرم

حرف هایی که باید گفت ! قسمت اول

خاطرات جنگ دفاع از حرم

بسم الله النورقرار است از ناگفته هایی با شما بگویم که چند سالی است بر دل پر خون ما سنگینی میکند .... از ناگفته هایی که اگر شیعه علی باشید و مطلع شوید ...حداقل یک لحظه هم که شده است احساس سردی و سیخ شدن موی بدن تان را احساس میکنید ... اگر خون گریه نکنید !

قرار است از فجایایی بگویم که به عمد یا غیر عمد، تعمدا یا اشتباهی ، براساس یک تفکر احمقانه و اشتباهی از شما مخفی نگاه داشته می شود ... 

از حقایق اینجا صحبت خواهیم کرد

از حقایقی که شاید باورش سخت باشد چند سالی است از من و تو ما و شما به ناحق مخفی نگاه داشته میشود یا در بهترین حالت ، اطلاعاتی ناقص در اختیار ما قرار میگیرد و همین اطلاعات ناقص با پردازش ناقص تبدیل به مطالبی کاملا گمراه کننده می شود تا ما حتی ندانیم چرا امروز داعش توانسته است تا عراق را یکسره در تسخیر خویش دربیاورد؟

با ما باشید تا بدانید
ادامه مطلب