تبلیغات
تارنمای مصباح الدجی - مطالب بهمن 1393

نامه ای برای جوانان اروپایی و آمریکای شمالی

موضوعات روز

نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

در پی حوادث اخیر فرانسه صورت گرفت:

Message of ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Leader of The Islamic Republic of Iran 

شرح متن نامه در ادامه مطلب

ادامه مطلب